Шейла РБ 1

Вид на препарата

Готова примамка, гранули

Активно вещество

10.5 г/кг азаметифос

Предназначение

За борба с мухи в животновъдни ферми, обори, ветеринарни обекти

Начин на прилагане

Гранулите се насипват в апликатор за примамки за мухи. Апликаторът се закача да виси или се поставя върху равна повърхност

Особености

Съдържа хранителни атрактанти и сексуален феромон, които привличат мухите към примамката. Органо-фосфорно активно вещество, алтернатива на пиретроидите. Има моментален убиващ ефект и дълго остатъчно действие (до 3 месеца). В комбинация с ларвицид (Димилин 2 ГР или Димилин 15 СК) решава проблема дори и в трудните за контрол животновъдни ферми. Продуктът се предлага и в малки опаковки за масова употреба

Стандартна доза

200 гр за 100 м2

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Разрешение на МЗ

Опаковка

2 кг
10 х 80 гр