pcp-bg.com - Внос и дистрибуция на биоцидни препарати, пестициди и технически средства за прилагането им

Аерозолът представлява микроскопични капки разтвор с размери между 0,1 – 20 μм (за сравнение капките при обикновено изпръскване с пръскачка са с големина 100 μм). В зависимост от начина на образуването си, аерозолът е топъл (дим) или студен (мъгла). Студеният аерозол е наричан също УЛВ (ултра-малообемно пръскане). Поради малкото си относително тегло и размери, капките плуват продължително време във въздуха, проникват в дълбоки пукнатини, високи и недостъпни части от помещенията и унищожават насекомите и ларвите им дори в местата, където се укриват и практически не могат да бъдат достигнати чрез конвенционално опръскване. Когато се работи с аерозол, се използва много малко количество, но силно концентриран препарат, което намалява общото количество на биоцида, а оттам идват и екологичните предимства на този вид обработки. Аерозолът има много бърз първоначален ефект и може да достигне до 100% унищожаване на летящите и откритите форми на насекомите. В допълнение аерозолните обработи нямат остатъчен ефект и не дават остатъчни количества в продукцията, а това е предимство при третиране на помещения за съхранение на храни.


Препаратите се разреждат обикновено с нафта или масло. Ако се работи с вода, трябва да се добави аерозолния подобрител Небол. Съотношението на разреждане се дава от производителя на препарата. Разходните норми на готовия разтвор обаче са твърди и зависят единствено от вида на аерозолните генератори. Обикновено те са:


  • Генератори за топъл аерозол от ръка – 2 л/Ха
  • Генератори за топъл аерозол от автомобил – 5 л/Ха
  • Генератори за студен аерозол от автомобил – 0.5 л/Ха
  • Генератори за студен аерозол от самолет/хеликоптер – 0.33 л/Ха

Нашият инсектициден препарат, специално формулиран за приложение под формата на аерозол е Цитрол 10/4 УЛВ.


Все по-често аерозолни генератори се използват и за обезмирисяване на помещения след пожар или пречиствателни станции за отпадни води, мръсни производства, депа за отпадъци, екарисажи и др. Нашият препарат за елиминиране на лоша миризма, подходящ както за опръскване, така и за аерозолно приложение е Airhitone A4S2/AP5P.


Всички машини се предлагат с 1 година гаранционно обслужване от оторизиран сервиз и неограничено извънгаранционно обслужване.