Небол

Описание

Подобрява свойствата на водата като разредител на аерозолни разтвори. Намалява повърхностното напрежение и дава възможност за образуване на стабилен, лек и хомогенен воден аерозол. Може да се използва с двата вида генератори – за топъл и студен (УЛВ) аерозол. Особено подходящ за работа на закрито или места, където е неподходящо да се използва нафта като разредител (ферми, мелници, складове за храни, оранжерии, индустриални обекти, мазета, жилищни сгради и др.). За разлика от нафтата е незапалим, биоразградим, нетоксичен и безопасен за хората и околната среда.

Доза на разреждане

Добавя се до 10 % към водния работен аерозолен разтвор.

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Опаковка

25 л