Димилин 2 ГР

Вид на препарата

Водоразтворими гранули

Активно вещество

20 г/кг дифлубензурон

Предназначение

За контрол на ларви на всички видове мухи и комари

Начин на прилагане

Чрез разпръскване на ръка или чрез опръскване с ръчна или моторна пръскачка

Особености

Активното вещество е от групата Регулатори на Растежа на Насекомите. Инхибира хитиновия синтез, като ларвите не могат да се освободят от старата си хитинова обвивка или новата е крехка и недоразвита. Крайният резултат е смърт при превръщането или малко след него. Изключително ниска токсичност за бозайници, риби и други водни обитатели. Остатъчно действие – до 4 седмици.  В комбинация с препарат за контрол на възрастни мухи (Мусцид 100 СГ или Туенти 1 ВП) решава проблема дори и в трудни обекти като животновъдни ферми

Стандартна доза

Мухи: 250 гр в 5 л вода за 10 м2

Комари: 125–250 гр за 1 дка водна площ

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Разрешение на МЗ

Опаковка

12 х 1 кг