Димилин 15 СК

Вид на препарата

Суспензионен концентрат

Активно вещество

150 г/кг дифлубензурон

Предназначение

За контрол на ларви на всички видове комари и мухи

Начин на прилагане

Чрез опръскване с ръчна или моторна пръскачка или от самолет

Особености

Активното вещество е от групата Регулатори на Растежа на Насекомите. Инхибира хитиновия синтез, като ларвите не могат да се освободят от старата си хитинова обвивка или новата е крехка и недоразвита. Крайният резултат е смърт при превръщането или малко след него. Изключително ниска токсичност за бозайници, риби и други водни обитатели. Остатъчно действие – до 4 седмици. В комбинация с препарат за контрол на възрастни мухи (Мусцид 100 СГ или Туенти 1 ВП) решава проблема дори и в трудни обекти като животновъдни ферми

Стандартна доза

Комари: 17-35 мл за 1 дка водна площ

Мухи: 350-700 мл за 100 м2 обработена площ

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Разрешение на МЗ

Опаковка

12 х 1 л