Мусцид 100 СГ

Вид на препарата

Примамка, водоразтворими гранули

Активно вещество

100 г/кг ацетамиприд

0.5 г/кг мускалур

Предназначение

За контрол на всички видове мухи

Начин на прилагане

Нанася се чрез намазване с четка или чрез опръскване с ръчна пръскачка

Особености

Има тройно привличащо действие – съдържа два хранителни атрактанта и сексуален феромон (мускалур). Съдържа ново поколение активно вещество (ацетамиприд) от групата на нео-никотиноидите. Има стомашно и контактно действие, като мухите спират да се хранят и умират веднага. Продуктът няма мирис, не оставя следи и лесно се прилага. Има дълго остатъчно действие – до 3 месеца след третирането. В комбинация с ларвицид (Димилин 2 ГР или Димилин 15 СК) решава проблема дори и в трудни обекти като животновъдни ферми.

Стандартна доза

1) Чрез намазване: 250 гр препарат с 160 мл вода за 100 м2 защитавана площ. Намазват се 30 петна с размери 10 х 30 см.
2) Чрез опръскване: 250 гр препарат с 2.5 л вода за 100 м2 защитавана площ, като ефективно се опръсква само 1/3 от площта.

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Разрешение на МЗ

Опаковка

9 х 750 гр