Туенти 1 ВП

Вид на препарата

Водноомокрящ се прах

Активно вещество

100 г/кг азаметифос

Предназначение

За борба с мухи в краварници, яхъри, кочини, птичарници, обори

Начин на прилагане

Нанася се чрез намазване с четка или чрез опръскване с ръчна пръскачка

Особености

Съдържа атрактанти, които привличат мухите към третираните участъци. Няма мирис. Съдържа органо-фосфорно активно вещество, алтернатива на пиретроидите. Има моментален убиващ ефект и дълго остатъчно действие. В комбинация с ларвицид (Димилин 2 ГР или Димилин 15 СК) решава проблема дори и в трудните за контрол животновъдни ферми

Стандартна доза

1) Чрез намазване: 500 гр препарат с 500 мл вода. През разстояние от 20 см се правят около 30 точкови намазвания, като се обработват ефективно 10 м2, равни на 160 м2 подова площ

2) Чрез опръскване: 125 гр препарат с 5 л вода, като се обработват ефективно 100 м2, равни на 40 м2 подова площ

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Разрешение на МЗ

Опаковка

12 х 500 гр