Пистолет за гел Multi-Dose

Описание

Здрав, изработен от полиетилен с висока плътност, не изисква смазване. Размерът на капките се регулира от калибриращ привод с 4 положения:

  1. Капка с тегло 0.25 грама.
  2. Капка с тегло 0.35 грама.
  3. Капка с тегло 0.50 грама.
  4. Капка с тегло 0.70 грама.

Всяко натискане, без значение на продължителността или силата на натиска на пръстите, винаги дава едно и също количество гел, което е зададено чрез калибриращия привод. Това позволява изключително точно и икономично изразходване на скъп продукт като гела. След всяко натискане, буталото само се връща леко назад и предотвратява нежелано изтичане на гел. В комплект със специален луксозен кобур, който побира спринцовката с накрайника, без необходимост от демонтирането им от пистолета.

Производител

B&G Equipment Company, USA

Пример за ефикасността на този пистолет: Стандартните пистолети изключително трудно дозират капките, защото количеството на изтичащия гел зависи от силата и продължителността на натиска на пръстите на оператора. Той обикновено наблюдава капката и когато тя стане с определена големина, отпуска спусъка. Това натоварва оператора, защото трябва да се фокусира върху натиска и го ограничава да залага гела само на места, където има възможност да наблюдава изтичащата капка. Пистолетът за гел B&G Multi-Dose подава винаги едно и също количество гел, при всяко едно натискане, без значение на силата и продължителността на натиска. Това освобождава оператора от постоянното физическо усилие върху спусъка, от стреса да наблюдава излизането на всяка една капка, дава му възможност да залага примамка и на места, където няма пряка видимост, като му спестява и огромни разходи от постоянното предозиране на продукта в случай, че работи с обикновен пистолет. Например повечето фирми, производителки на гел, препоръчват разходни норми под 0.5 г/м². С обикновен пистолет тази доза нямам как да се следи и обикновено всяка капка е около 0.8 – 1.0 грама. Това е преразход на гел с 0.3 – 0.5 грама на всяко залагане. Ако приемем, че един обект се третира с 15 залагания, това значи, че преразходът само за този обект ще бъде 4.5 – 7.5 грама. Пистолетът за гел B&G Multi-Dose подава винаги едно и също количество гел и ако всяка негова капка е точно 0.5 грама, това значи, че при 15 залагания на обект, с една спринцовка гел от 40 грама, ще могат да се обработят 5 обекта. За сравнение, при употреба на обикновен пистолет, при същия брой залагания и големина на капките 0.8 – 1.0 грама, същата спринцовка ще стигне само за 2 – 3 обекта.
Видео – представяне
Видео – калибриране