AMP2 TETRA1 PBO4 CL

Вид на препарата

Готов за употреба течен препарат

Активно вещество

2 г/л ацетамиприд

1 г/л делта-тетраметрин

4 г/л пиперонил-бутоксид

Предназначение

За контрол на летящи (комари, мухи, оси, стършели, молци по храните и дрехите) и пълзящи насекоми (креватни дървеници, хлебарки, бълхи, паяци, мравки, домашни прахови акари, акари причиняващи краста, червен акар по птиците/ кокошинки, малък мрачен бръмбар, малък брашнен бръмбар и бръмбари кожояди) на закрито и на открито около сгради

Начин на прилагане

Чрез опръскване с ръчна пръскачка

Особености

Предлага комбинация от бърз първоначален ефект, сигурно убиващо действие и продължителна защита до 6 месеца. Сигурен унищожител на креватни дървеници, кокошинки и хлебарки. Особено ефективен, ако се прилага чрез портативна аерозолна система

Стандартна доза

1 литър за 20 м2

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Разрешение на МЗ

Опаковка

5 л