Вертокс паста

 

Вид на препарата

Мека паста, готова примамка

Активно вещество

0.05 г/кг бродифакум

0.01 г/кг денатониум бензоат

Предназначение

За контрол на плъхове и мишки на закрито и открито (само около сгради). За професионална употреба в канализацията

Начин на прилагане

Залага се в кутии на места, където има активност на гризачите. Прилага се “импулсна техника” – след първоначалното залагане се изчаква 5-7 дни и тогава се залага повторно (не се дозарежда, едно ядене убива)

Особености

Смес на мазнини, брашна и други атрактанти. Пакетирана в чаени пликчета по 15 гр, лесни за дозиране и закрепване в кутии. Силно привлекателна и влагоустойчива, подходяща за мазета, мелници, складове за зърно и храни

Стандартна доза

За мишки: 1-2 пликчета през 2-5 метра

За плъхове: 1-4 пликчета през 5-10 метра

В канализационната мрежа: 2-14 пликчета на отровна точка 

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Разрешение на МЗ

Опаковка

20 кг