Цитрол 10/4 УЛВ

Вид на препарата

Емулсионен концентрат, разтворим в масло и вода

Активно вещество

100 г/л циперметрин

40 г/л пиперонил бутоксид

Предназначение

Основно за контрол на комари и мухи на открито

Начин на прилагане

Чрез генератори за студен (УЛВ) или топъл аерозол от ръка, от автомобил или от въздуха. Обработките се извършват по време на най-активния летеж – през деня за мухите и надвечер за комари и папатаци.

Особености

Аерозолните генератори разпръскват продукта под формата на милиони стабилни, леки, микроскопични капки, които плуват дълго време във въздуха, проникват под листата и стрехите, и поразяват летящите насекоми в рамките на 20-30 минути. Съдържа синергист, който дава бързо първоначално и мощно убиващо действие.

Стандартна доза

При наземно третиране – 4 мл/дка

При обработки от въздуха – 8 мл/дка

Пълен текст на етикета
Информационен лист за безопасност
Разрешение на МЗ
Опаковка:

4 х 5 л