ТемоБи – лепило за гризачи

ТемоБи – лепило за гризачи
Описание

Незасъхващо лепило

Предназначение

За самостоятелно приготвяне на капани с незасъхващо лепило. Подходящо за места, където не се разрешава употребата на токсични примамки или е необходимо гризачите да се елиминират веднага.

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Опаковка

50 х 135 гр