Temo-O-Cid Spray

Вид на препарата

Ентомологично лепило срещу летящи и пълзящи насекоми, вредители в градината

Активно вещество

Не съдържа пестициди, има чисто физическо действие

Предназначение

Особено ефективен за предпазване на овощни дървета срещу мравки, оси, стършели, стоножки и други вредители. Нова, лесна за употреба формулация под формата на спрей

Начин на прилагане

С продукта се опръскват стеблата на дърветата или се нанася върху плоскости, които се поставят по пътечките на насекомите в овощни градини, лозя и украсни култури

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Опаковка

12 х 600 мл