Симетрол Супер ЕВ

Вид на препарата

Микроемулсионен концентрат

Активно вещество

250 г/л циперметрин

100 г/л тетраметрин

200 г/л пиперонил-бутоксид

10 г/л пирипроксифен

Предназначение

За контрол на дървеници, бълхи и хлебарки

Начин на прилагане

Чрез опръскване с ръчна пръскачка

Особености

Рядко мощен препарат, комбинация от четири активни вещества в голяма концентрация – мощен убиващ ефект, бързо първоначално действие и изключително дълъг остатъчен ефект на растежния регулатор. Предназначен за контрол на дървеници, бълхи и резистентни хлебарки. Работи дори и там, където другите препарати се провалят. Не оставя петна. Няма мирис.

Стандартна доза

Слаба заселеност: 25 мл препарат в 5 л вода за 100 м2

Силна заселеност: 50 мл препарат в 5 л вода за 100 м2

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Разрешение на МЗ

Опаковка

10 х 500 мл