РоТрак УВ

Вид на препарата

Нетоксична хранителна примамка

Активно вещество

Не съдържа активни вещества. Съдържа микрокапсулиран пигмент, флуоресциращ на УВ светлина.

Предназначение

За установяване наличието на гризачи и проследяване на тяхната активност

Начин на прилагане

Залага се в стандартните родентицидни кутии. Инспекцията се прави на тъмно

Особености

Микрокапсулите предпазват пигмента от разграждане при преминаване през храносмилателната система на гризачите. Облъчени с УВ светлина, изпражненията им флуоресцират в тъмното. Всяка опаковка включва УВ фенерче

Стандартна доза

За мишки: 2-4 блокчета/ кутия

За плъхове: 6-8 блокчета/ кутия

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Опаковка

1 кг (335 блокчета)