Родекс Октаблок

Вид на препарата

Восъчни блокчета по 20 г

Активно вещество

0.05 г/кг бромадиолон

0.01 г/кг денатониум бензоат

Предназначение

За контрол на плъхове и мишки на закрито и открито (само около сгради). За професионална употреба в канализацията

Начин на прилагане

Залага се в кутии на места, където има активност на гризачите. Прилага се “импулсна техника” – след първоначалното залагане се изчаква 5-7 дни и тогава се залага повторно (не се дозарежда, едно ядене убива)

Особености

Смес от зърно, брашно, захар, восък и аромати. Влагоустойчив, подходящ за канали, шахти и влажни помещения. Лесен за дозиране и работа. С дупка за поставяне в кутии или за окачване с тел. Силно привлекателен и подходящ дори за складове за зърно, мелници и ферми

Стандартна доза

За мишки: до 2 блокчета през 2-5 метра

За плъхове: до 10 блокчета през 5-10 метра

В канализационната мрежа: до 10 блокчета на отровна точка 

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Разрешение на МЗ

Опаковка

5 кг