Родекс 0.25 %

Вид на препарата

Течен концентрат

Активно вещество

2.5 г/кг бромадиолон

0.5 г/кг денатониум бензоат

Предназначение

Технически концентрат за професионална употреба от промишлени потребители.

Особености

Това е активно вещество. Не е биоциден препарат в готова за употреба форма и не е предназначен за масови потребители.

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Опаковка

25 кг

10 х 1 кг