Протамикс ЛС 10ФАА

Вид на препарата

Хидролизирани протеини от животински произход

Активно вещество

58,5 % аминокиселини

Предназначение

Течен, органичен тор, подходящ за всички видове култури

Начин на прилагане

Листно и почвено (фертигация).

Особености

При нормални условия формира устойчив добив, независимо от разнообразието на култури, почви и климат. В моменти на абиотичен стрес (студове, градушки, плевели, грешки при употреба на пестицид, излишъци или недостиг на вода) и биотичен стрес (гъбични, бактериални, вирусни и насекоми атаки) отключва всички механизми за защита на растението на генно ниво и възобновява вегетативния растеж

Стандартна доза
Листно: 200-360 мл/100 л вода
Почвено: 320-720 мл/дка с поливката
Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Удостоверение на БАБХ

Брошура

Опаковка

5 л