Мо-Би Трап

Вид на препарата

Картонена конструкция с незасъхващо лепило и феромонова примамка

Активно вещество

Сексуални феромони

Предназначение

За едновременен мониторинг

на тютюнев молец (Ephestia elutella) и

тютюнев бръмбар (Lasioderma serricorne)

Начин на прилагане

Разполагат се по стените, на височината на очите, в складове за съхранение на тютюн и тютюневи изделия, производствени помещения и транспортни контейнери. Запазва действие до 6 седмици след залагане.

Особености

Дава възможност за ранно откриване на нападението. Безопасен за околната среда, не съдържа пестициди. Точно локализира мястото на нападение. Дава възможност за измерване на ефективността на дезинсекционните мероприятия и фумигациите.

Стандартна доза

В складове: 1 бр през 10 м под формата на решетка

В контейнери: 1 бр/контейнер (33 м³)

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Опаковка

10 х 20 бр