Магнум Гел ИГР Плюс за мравки

Вид на препарата

Хранителна примамка, гел

Активно вещество

0.1 г/кг имидаклоприд
0.8 г/кг S-метопрен

Предназначение

За контрол на мравки на открито и закрито

Начин на прилагане

Нанася се с пистолет за гел в близост до пътечките на мравките

Особености

Силно атрактивна примамка за всички видове мравки. Те пренасят гела в гнездата си и хранят с него ларвите и царицата. Цялата колония загива до седмица. Остава силно привлекателен дори и след 3 месеца. Особено подходящ за места, където не могат да се прилагат гранулирани примамки или пудри – влажни места, вертикални повърхности, наличие на малки деца и домашни любимци. Продуктът се предлага и в малки опаковки за масова употреба

Стандартна доза
1–3 капки във всяка точка на прилагане
Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Разрешение на МЗ

Опаковка
4 х 40 гр
3 х 5 гр