Магнум Гел ИГР Плюс за хлебарки

Вид на препарата

Хранителна примамка, гел

Активно вещество

21.5 г/кг имидаклоприд
5 г/кг S-метопрен

Предназначение

За контрол на всички видове хлебарки

Начин на прилагане

Нанася се с пистолет за гел в близост до местата, където насекомите преминават или се укриват

Особености

Алтернатива на пиретроидите. Мощно съчетание на две активни вещества. Работи дори и там, където другите препарати се провалят. Хлебарките разпознават примамката и нападат от разстояние до 1 метър. Лавинообразен ефект – заразяват се една друга и след 5-6 дни загива цялото гнездо. Остава силно привлекателен дори и след 3 месеца. Особено подходящ за места, където опръскването е невъзможно – контакти, електрически устройства, компютри, принтери, сървъри, здравни заведения, транспортни средства и др. Продуктът се предлага и в малки опаковки за масова употреба

Стандартна доза
1–6 капки/м2 (0.04-0.24 г/м2)
Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Разрешение на МЗ

Опаковка
4 х 40 гр
6 х 2.5 гр