Леплива плоскост Catchmaster 96M

Описание

Леплива плоскост с дебел слой незасъхващо лепило. Готова за употреба. Съдържа примамка с аромат на вишни. Размери: 130 x 90 мм

Предназначение

Подходяща за обекти, където употребата на токсични примамки е нежелана или е необходимо гризачите да бъдат елиминирани веднага. Може да се използва самостоятелно или в дератизационни кутии БЕТА. За да не се извлича от по-едри плъхове, може да се закрепи към пода с маджуна за лепливи плоскости Hercules HP1-15. В условия на запрашеност, може да се използва капакът за лепливи плоскости 48TG

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Опаковка

48 х 2 бр