Леплива плоскост Catchmaster 72TC

Описание

Готова за употреба картонена конструкция, намазана с незасъхващо лепило. Съдържа примамка с аромат на фастъчено масло. Размери: 100 х 245 мм

Предназначение

За контрол на мишки в хранителни обекти, където употребата на токсични примамки е нежелана или е необходимо гризачите да бъдат елиминирани веднага. Използва се самостоятелно или се поставя в капаните за многократно улавяне МУЛТИПЛА

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Опаковка

72 бр