Леплива плоскост Catchmaster 48WRG

Описание

Леплива плоскост с дебел слой незасъхващо лепило. Готова за употреба. Съдържа примамка с аромат на вишни. Размери: 130 x 260 мм

Предназначение

Предназначена за употреба в условия на ниски температури (до -18ºС), където другите лепливи плоскости биха змръзнали. За да не се извлича от по-едри плъхове, може да се закрепи към пода с маджуна за лепливи плоскости Hercules HP1-15. В условия на запрашеност, може да се използва капакът за лепливи плоскости 48TG

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Опаковка

24 х 2 бр