Леплива плоскост Catchmaster 48ROOF

Описание

Леплива плоскост с дебел слой незасъхващо лепило. Готова за употреба. Съдържа примамка с аромат на вишни. Размери: 130 x 180 мм

Предназначение

Една плоскост може да улови повече от един плъх, поне шест мишки и стотици насекоми. Може да се използва самостоятелно или в дератизационни кутии. Опаковката включва парче маджун Hercules HP1-15 за закрепване на плоскостта към пода. В условия на запрашеност, може да се използва капакът за лепливи плоскости 48TG

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Опаковка

24 х 2 бр