Капан за оси и стършели

Вид на препарата

Полипропиленов плик, в който се налива атрактанта

Активно вещество

Не съдържа

Предназначение

За контрол на оси и стършели

Начин на прилагане

Окачва се да виси в близост до проблемните зони, като се избягва излагане на открито слънце. Запазва действие за целия сезон, долива се само вода.

Особености

Не съдържа токсични вещества, не е биоцид и не изисква разрешение на МЗ за пускане на пазара. Безопасен за пчели.

Стандартна доза

Ако трябват повече капани, разполагайте на интервали от 10 м

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Опаковка

5 бр