Фовал ЕК

Вид на препарата

Емулсионен концентрат, разтворим в масло и вода

Активно вещество

80 г/л циперметрин

100 г/л пиперонил бутоксид

20 г/л тетраметрин

Предназначение

Основно за контрол на комари и мухи на открито

Начин на прилагане

Чрез опръскване с ръчна, гръбна или моторна пръскачка

Особености

Опръсква се растителността на открито, треви, храсти, листна маса, външни стени и стрехи на къщи, рамки на прозорци и врати. Подходящ и за пълзящи насекоми в помещения с непорьозни повърхности. Продуктът се предлага и в малки опаковки за масова употреба

Стандартна доза

Комари: 1 % (50 мл в 5 л вода)

Мухи: 2 % (100 мл в 5 л вода)

Хлебарки, мравки и дървеници: 2-4 % (100-200 мл в 5 л вода)

Бълхи: 4 % (200 мл в 5 л вода)

Разходна норма: 5 л за 100 м2

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Разрешение на МЗ

Опаковка

10 х 1 л

10 х 50 мл