Екорекс Контакт Гел

Вид на препарата

Хидродиспергиращ се, контактен гел

Активно вещество

2.5 г/кг циперметрин

Предназначение

За контрол на пълзящи насекоми (хлебарки и мравки) на открито и на закрито в бита

Начин на прилагане

Нанася се точково или на ленти по местата, където насекомите преминават или се укриват

Особености

Действа чрез контакт, като преминава през кутикулата на целевите насекоми и при поглъщане. Особено подходящ за топли и влажни места, шахти, канализационни тръби, дренажи, около двигатели, електрически проводници и др. Прилага се също като инсектицидна бариера срещу повторно заселване на насекоми.

Стандартна доза

25-35 мл/линеен метър

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Разрешение на МЗ

Опаковка

6 х 300 мл