Екорекс Гел Уан

Вид на препарата

Хранителна примамка, гел

Активно вещество

6 г/кг циперметрин

Предназначение

За контрол на всички видове хлебарки на открито и на закрито в бита

Начин на прилагане

Нанася се под форма на капки или линии по местата, където се откриват насекоми (пукнатини и цепнатини, топли и влажни помещения, под и зад мебели и оборудване, около канализационни тръби). В шахти на канализацията се нанася като ограждаща линия с 4 мм ширина

Особености

Готова за употреба хранителна примамка. Действа контактно и при поглъщане. Предназначена за локализирано приложение. Идеална е за „чувствителни“ зони като хранително-вкусови предприятия, училища, хотели, болници

Стандартна доза

0,18 г/м²

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Разрешение на МЗ

Опаковка

6 х 350 г