Димилин 48 СК

Вид на препарата

Суспензионен концентрат

Активно вещество

480 г/л дифлубензурон

Предназначение

За контрол на гъботворка, борова процесионка, ръждива бороволистна оса, листозавивачка, педомерка, златозадка, кестенов молец, марокански и италиански скакалци, както и на всички видове гъбни мухи в гъбарници

Начин на прилагане

Чрез УЛВ оборудване или опръскване с ръчна или моторна пръскачка

Особености

Активното вещество е от групата Регулатори на Растежа на Насекомите. Инхибира хитиновия синтез, като възрастните насекоми стават стерилни, а ларвите не могат да се освободят от старата си хитинова обвивка или новата е крехка и недоразвита. Крайният резултат е смърт при превръщането или малко след него

Стандартна доза

Гъботворка, борова процесионка, ръждива бороволистна оса, листозавивачка, педомерка, златозадка: 10 мл/дка.

Кестенов молец: 0,04 %.

Марокански и италиански скакалци: 5 мл/дка.

Гъбни мухи в гъбарници: чрез поливка – 2 мл в 2,5 л вода за 1 м2; чрез инкорпориране в компоста – 20 мл за 1 м3 (или 60 мл за тон)

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Разрешение на МЗХГ

Опаковка

5 л