Димилин 2 ТБ

Вид на препарата

Водоразтворими таблети по 2 гр

Активно вещество

20 г/кг дифлубензурон

Предназначение

За контрол на ларви на комари

Начин на прилагане

Чрез разпръскване на ръка

Особености

Активното вещество е от групата Регулатори на Растежа на Насекомите. Инхибира хитиновия синтез, като ларвите не могат да се освободят от старата си хитинова обвивка или новата е крехка и недоразвита. Крайният резултат е смърт при превръщането или малко след него и възрастните комари не могат да излетят. Изключително ниска токсичност за бозайници, риби и други водни обитатели. Остатъчно действие – до 27 дни.

Стандартна доза

1 таблетка/ 4-8 м3 вода

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Разрешение на МЗ

Опаковка

6 х 1 кг