Биополин

Вид на препарата

Микрокапсулирана суспензия

Активно вещество

Не съдържа

Предназначение

Атрактант за медоносни пчели, бомбуси и мегахилии. За употреба при зеленчуци, овощни дървета, ягодоплодни култури и маслодайна рапица.

Начин на прилагане

Приготвят се работни разтвори и се опръскват растенията по време на цъфтеж.

Особености

Не е пестицид. Подобрява опрашването на растенията и повишава добива и качеството на продукцията. Едно опръскване действа по време на целия цъфтеж.

Стандартна доза

Зеленчуци, овошки и ягодоплодни: 200 мл/дка.
Маслодайна рапица: 75-100 мл/дка

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Брошура

Опаковка

12 х 1 л