Бандит 10 ЕВ

Вид на препарата

Микроемулсионен концентрат

Активно вещество

100 г/л циперметрин

Предназначение

Основно за контрол на бълхи, кърлежи, хлебарки, комари, мухи

Начин на прилагане

Чрез опръскване с ръчна, гръбна моторна или прикачна пръскачка

Особености

Не съдържа органични разтворители, които са токсични и със силна миризма. При разреждане с вода образува чиста, изключително стабилна емулсия. Съдържа повърхностно-активни вещества, които спомагат за бързо проникване на препарата през хитиновата обвивка. Отличен остатъчен ефект върху непорьозни повърхности като метал, керамични плочки и мозайка. Продуктът се предлага и в малки опаковки за масова употреба

Стандартна доза

Бълхи: 20 мл препарат в 5 л вода за 100 м2

Кърлежи: Опръскване с гръбна моторна пръскачка с 40 мл препарат в 4 л вода за 1 дка; опръскване с прикачна пръскачка с щанга или пистолет с 40 мл препарат в 20 л вода за 1 дка

Хлебарки комари, мухи: При слаба заселеност 40 мл препарат в 5 л вода за 100 м2; при висока заселеност 100 мл препарат в 5 л вода за 100 м2

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Разрешение на МЗ

Опаковка

10 х 1 л

12 х 25 мл