Арвалин ЛР

arvalin-lr
Вид на препарата

Зърнена примамка

Активно вещество

40 г/кг цинков фосфид

Предназначение

За контрол на полски мишки и полевки извън населени места

Начин на прилагане

Примамката се посипва със специална за целта лъжица направо в дупките на полските мишки

Особености

Цинковият фосфид е акутна отрова и действа моментално, за разлика от антикоагулантните родентициди, действащи в рамките на 5-8 дни. Унищожава полевките до часове след приложението. Изключително икономичен.

Стандартна доза

2-3 зърна/активен вход (60-150 г/дка)

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Заповед за разрешаване на БАБХ

Опаковка

25 кг