Арвалин

Вид на препарата

Зърнена примамка

Активно вещество

25 г/кг цинков фосфид

Предназначение

За контрол на полевки и други мишевидни гризачи на полето

Начин на прилагане

Примамката се полага с апликатор в дупките на полските мишки или се поставя в родентицидни кутии

Особености

Цинковият фосфид е акутна отрова и действа моментално, за разлика от антикоагулантните родентициди, действащи в рамките на 5-8 дни. Унищожава полевките до часове след приложението. Изключително икономичен.

Стандартна доза

5 зърна/активен вход (200 г/дка)

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Заповед за разрешаване на БАБХ

Брошура

Опаковка

25 кг