Аптират Паста Про

 

Вид на препарата

Мека паста, готова примамка

Активно вещество

0.05 г/кг бродифакум
0.01 г/кг денатониум бензоат

Предназначение

За контрол на плъхове и мишки вътре в сгради и около тях

Начин на прилагане

Залага се в кутии на места, където има активност на гризачите. Прилага се “импулсна техника” – след първоначалното залагане се изчаква 5-7 дни и тогава се залага повторно (не се дозарежда, едно ядене убива)

Особености

Смес на мазнини, брашна и други атрактанти. Пакетирана в чаени пликчета по 20 гр, лесни за дозиране и закрепване в кутии. Силно привлекателна и влагоустойчива, подходяща за мазета, мелници, складове за зърно и храни

Стандартна доза

За мишки: 4 пликчета (40 гр) през 5 м разстояние
За плъхове: 6 пликчета (60 гр) през 5 м разстояние

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Разрешение на МЗ

Опаковка

1,5 кг