Антивеспе

Вид на препарата

Аерозолен флакон под силно налягане

Активно вещество

0.48 % перметрин

0.2 % тетраметрин

1.2 % пиперонил бутоксид

Предназначение

За контрол на оси и стършели

Начин на прилагане

Чрез опръскване от разстояние

Особености

Мощна комбинация от 3 активни вещества с моментален убиващ ефект. Има и остатъчно действие. Голям флакон от 750 мл, под високо налягане. Позволява опръскване на гнездото от разстояние 4-6 метра, като гарантира безопасност за оператора. Работи се късно вечер, когато осите или стършелите са се прибрали в гнездото си. Продуктът има регистрация и се предлага и за масова употреба.

Стандартна доза

Един флакон позволява третирането на 5-10 гнезда, в зависимост от големината на питата

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Разрешение на МЗ

Опаковка

12 х 750 мл