Алфабан Супер

Вид на препарата

Микроемулсионен концентрат

Активно вещество

150 г/л циперметрин

50 г/л тетраметрин

200 г/л пиперонил-бутоксид

Предназначение

За контрол на пълзящи (дървеници, хлебарки) и летящи (мухи, комари, единични оси) насекоми

Начин на прилагане

Чрез опръскване с ръчна пръскачка

Особености

Мощен препарат с изключително висока концентрация на пиперонил бутоксид, предназначен за контрол на резистентни хлебарки. Работи дори и там, където другите препарати се провалят. Бърз нок-даун ефект. Не оставя петна. Течен – лесно се дозира и разрежда.

Стандартна доза

Слаба заселеност: 25 мл препарат в 5 л вода за 100 м2

Силна заселеност: 50 мл препарат в 5 л вода за 100 м2

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Разрешение на МЗ

Опаковка

10 х 500 мл