Ню Серико

Вид на препарата

Картонена конструкция с незасъхващо лепило, феромонова примамка и хранителен атрактант

Активно вещество

Сексуален феромон

Предназначение

За мониторинг на тютюнев бръмбар (Lasioderma serricorne)

Начин на прилагане

Разполагат се по стените на складове за съхранение на тютюн и тютюневи изделия, производствени помещения за храни, мелници, фуражни заводи и др. Запазва действие до 4 седмици след залагане.

Особености

Двойно привличащо действие – сексуален феромон и хранителен атрактант. Дава възможност за ранно откриване на нападението. Безопасен за околната среда, не съдържа пестициди. Точно локализира мястото на нападение. Дава възможност за измерване на ефективността на дезинсекционните мероприятия и фумигациите.

Стандартна доза

1 бр през 9 м, на височина 1.0-1.5 м

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Опаковка

20 х 10 бр