Гачон

Вид на препарата

Картонена конструкция с незасъхващо лепило и феромонова примамка

Активно вещество

Сексуален феромон

Предназначение

За мониторинг на молец по сушени плодове (Plodia interpunctella), сив брашнян молец (Ephestia kuehniella), зърнов молец (Cardia cautella), тютюнев молец (Ephestia elutella)

Начин на прилагане

Разполагат се по стените на складове за съхранение на тютюн и тютюневи изделия, производствени помещения за храни, мелници, фуражни заводи и др. Запазва действие до 4 седмици след залагане.

Особености

Дава възможност за ранно откриване на нападението. Безопасен за околната среда, не съдържа пестициди. Точно локализира мястото на нападение. Дава възможност за измерване на ефективността на дезинсекционните мероприятия.

Стандартна доза

1 бр през 9 м, на височина 1.5-2.0 м

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Опаковка

10 х 10 бр