Esir

Вид на препарата

Биостимулатор за растения

Активно вещество

Не съдържа пестициди. Съдържа аминокиселини и олигопептиди

Предназначение

Прилага се в най-важните периоди на развитие на растенията: разсаждане, цъфтеж, формиране и нарастване на плода. Положителните ефекти са по-висок добив, по-бързото формиране на пъпката, ускорено узряване и скъсяване на производствения цикъл

Начин на прилагане

Приготвят се разтвори, с които се третират листата на растенията или се полива почвата

Особености

Спомага за бързото преодоляване на стреса на растенията в резултат на неблагоприятни атмосферни условия (студ, градушка, плевели, излишък или недостиг на вода) и биотични фактори (гъбични, бактериални и вирусни болести)

Стандартна доза
40 мл в 10 л вода за третиране на листата
50 мл в 10 л вода за третиране на почвата
Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Опаковка

12 х 750 мл