Добол 2 МГ

Вид на препарата

Примамка, микрогранули

Активно вещество

2 г/кг ацетамиприд

Предназначение

За контрол на мравки

Начин на прилагане

Чрез разпръскване с прашилка, опръскване или омокряне

Особености

Мравките събират и пренасят примамката в гнездата си, като хранят с нея ларвите и царицата. Цялата колония загива след около седмица. Особено подходящ за малките кафяви (фараонови) мравки, нападащи панелните жилища, където колонията е между панелите, обикновено на други етажи и трудно може да бъде открита или достигната с друг вид обработка. Продуктът се предлага и в малки опаковки за масова употреба

Стандартна доза

1) Поръсване: поръсва се фин слой при разходна норма от 20 гр/м2

2) Опръскване: 100 гр от препарата в 1 л вода за 5 м2

3) Омокряне: 20 гр от препарата в 1 л вода за 1 м2

Само за употреба на открито, прилага се направо върху гнездото.

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Разрешение на МЗ

Опаковка

25 х 300 гр

10 х 50 гр