Детектор за хлебарки

Вид на препарата

Картонена конструкция с незасъхващо лепило и разтворен в лепилото феромон

Активно вещество

Сексуален феромон

Предназначение

За мониторинг на хлебарки

Начин на прилагане

Залага се на местата, където хлебарките преминават или се укриват, и периодично се отчита броя на уловените екземпляри. Запазва действие до 6 седмици след залагане.

Особености

Подходящ за първоначално отчитане мащаба на нападението и ефекта на обработките след това. Не е биоцид и не изисква разрешение на МЗ за пускане на пазара.

Стандартна доза

Няма

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Опаковка

20 х 30 бр