Детектор за дървеници

Вид на препарата

Картонена конструкция с незасъхващо лепило и специфичен атрактант

Активно вещество

Сексуален феромон

Предназначение

За мониторинг на дървеници

Начин на прилагане

Залага се на места, където се предполага наличието на дървеници и периодично се отчита броя на уловените екземпляри. Запазва действие до 4 седмици след залагане.

Особености

Подходящ за първоначално отчитане мащаба на нападението и ефекта на обработките след това. Не е биоцид и не изисква разрешение на МЗ за пускане на пазара.

Стандартна доза

Няма

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Опаковка

20 х 20 бр