Airhitone A4S2/AP5 P

Вид на препарата

Емулсионен концентрат

Активно вещество

Смес от натурални и синтетични етерични масла

Предназначение

Елиминира лоша миризма (изпражнения, урина, развалена храна, гниеща материя, петролни разливи, разливи на химикали, пречиствателни станции за отпадъчни води, сметища, животновъдни ферми, екарисажи и др.)

Начин на прилагане

Опръсква се директно източника на миризмата или се извършва аерозолна обработка на въздуха чрез УЛВ генератор за студен аерозол.

Особености

Не замаскира миризмата, а я неутрализира напълно.

Стандартна доза

Опръскване: 5-50 мл в 5 л вода за 100 м²

УЛВ обработки: 2-20 мл в 2 л вода за 10 дка

Пълен текст на етикета

Информационен лист за безопасност

Опаковка

12 х 500 мл